Οικονομία βάσει πόρων

Ο όρος και το νόημα μιας Οικονομίας βασισμένης στους πόρους προήλθε από τον Jacque Fresco*

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα, επηρεάζουν δραματικά τόσο τους ανθρώπους ατομικά όσο και ολόκληρα έθνη. Οι πόλεμοι, η πείνα, οι επιδημίες και η μόλυνση του περιβάλλοντος συμβάλλουν στον μακρύ κατάλογο των παγκόσμιων προκλήσεων που οι άνθρωποι πρέπει να αντιμετωπίσουν έγκαιρα, πριν μια ενδεχόμενη καταστροφή γίνει αναπόφευκτη.

Ανεξάρτητα από τις πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις και τα έθιμα, όλα τα κοινωνικο-οικονομικά συστήματα τελικά εξαρτώνται από τους φυσικούς πόρους, όπως ο καθαρός αέρας, το νερό και η καλλιεργήσιμη γη, καθώς και από την απαραίτητη τεχνολογία και προσωπικό ώστε να διατηρηθεί ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο.

Οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν πρόσβαση σε εξαιρετικά προηγμένη τεχνολογία και θα μπορούσαν να παράγουν τροφή, ρουχισμό, κατοικία και ιατρική περίθαλψη, να παρέχουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα και ανανεώσιμη ενέργεια που δεν μολύνει, όπως η γεωθερμία, η ηλιακή, η αιολική και η παλιρροϊκή ενέργεια.

Σήμερα είναι εφικτό ο κάθε άνθρωπος στη Γη να απολαύσει ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης, με όλες τις ανέσεις που μπορεί να προσφέρει ένας προηγμένος πολιτισμός. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη σοφή χρήση της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Οι άνθρωποι και οι κοινωνίες σήμερα διέπονται από νόμους που είναι σχεδιασμένοι για τη μεγιστοποίηση του κέρδους, όπου αυτό είναι δυνατόν. Αυτοί οι νόμοι ενυπάρχουν στο νομισματικό σύστημα που έχει επικρατήσει σήμερα στις περισσότερες χώρες, τον καπιταλισμό. Οι βασικές αρχές του καπιταλισμού στοχεύουν στη διαρκή οικονομική ανάπτυξη, με κάθε κόστος, προκαλώντας οικονομικές καταστροφές όπως η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008.

Είμαστε χωρισμένοι με σύνορα και διάφορες πεποιθήσεις (πολιτικές, θρησκευτικές, κ.ά.) που καθιστούν αδύνατη την εξεύρεση λύσεων από τη στιγμή που είμαστε διαιρεμένοι ιδεολογικά. Τα περισσότερα από τα σημερινά μας προβλήματα είναι τεχνικής φύσης. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε να αναζητούμε τις λύσεις τους μέσω των πολιτικών πεποιθήσεων. Χρειάζεται να αποδεχτούμε την ιδέα ότι για την ελαχιστοποίηση αυτών των προβλημάτων, απαιτείται περισσότερο η εφαρμογή μεθοδολογιών παρά οι προσωπικές απόψεις.

"Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας χρησιμοποιώντας το ίδιο σκεπτικό με το οποίο τα δημιουργήσαμε."
- Άλμπερτ Αϊνστάιν

Το Venus Project προτείνει μία ολιστική προσέγγιση μ' ένα παγκόσμιο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, χρησιμοποιώντας την πιο εξελιγμένη τεχνολογία και την επιστήμη, προκειμένου να παρέχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαβίωσης για όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη. Το σύστημα που προτείνει ονομάζεται Οικονομία βάσει πόρων (Resource based economy - RBE).

Σε μια Οικονομία βασισμένη στους πόρους, όλα τα αγαθά και υπηρεσίες είναι διαθέσιμα σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς την ανάγκη χρήσης χρημάτων, πίστωσης, αντιπραγματισμού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρέους ή υποτέλειας. Για να επιτευχθεί αυτό, όλοι οι πόροι πρέπει να αποτελούν κοινή κληρονομιά όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων του πλανήτη. Εξοπλισμένη με τις τελευταίες επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις, η ανθρωπότητα θα μπορούσε να επιτύχει εξαιρετικά υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και να δημιουργήσει αφθονία.

Η Οικονομία των πόρων βασίζεται σε τρεις παράγοντες, τον ανθρώπινο, τον περιβαλλοντικό και τον τεχνολογικό. Σας καλούμε να ερευνήσετε περαιτέρω αυτούς τους παράγοντες και να ανακαλύψετε περισσότερα για το Venus Project και την Οικονομία βάσει πόρων.

*Jacque Fresco - Κοινωνικός μηχανικός, βιομηχανικός σχεδιαστής, συγγραφέας, ομιλητής, οραματιστής,  εφευρέτης, δημιουργός και Διευθυντής του The Venus Project.

© Πανγαία TVP