Στόχοι & Προτάσεις του Venus Project

Τα σχέδια για την κοινωνία του Venus Project προσφέρουν ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών και βασίζονται στις επιστημονικές δυνατότητες που οδηγούν προς μια νέα εποχή ειρήνης και βιωσιμότητας για όλους. Μέσα από την εφαρμογή της οικονομίας βασισμένης στους πόρους και πολλών καινοτόμων και περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών σε άμεση επαφή με το κοινωνικό σύστημα, οι προτάσεις του Venus Project θα μειώσoυν δραματικά τα προβλήματα εγκληματικότητας, φτώχειας και πείνας, την έλλειψη στέγης και πολλά άλλα πιεστικά προβλήματα που είναι κοινά σε όλο το κόσμο σήμερα.

Ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους των πορισμάτων του σχεδίου είναι το γεγονός ότι πολλές από τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές της σημερινής κοινωνίας προκύπτουν άμεσα από τo απάνθρωπo περιβάλλον του χρηματοπιστωτικού (νομισματικού) συστήματος. Επιπλέον, η αυτοματοποίηση έχει σήμερα ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση της ανθρώπινης εργασίας από μηχανές και τελικά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα έχουν την αγοραστική δύναμη να αποκτήσουν τα αγαθά και να κάνουν χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το Venus Project προτείνει ένα κοινωνικό σύστημα στο οποίο ο αυτοματισμός και η τεχνολογία θα είναι έξυπνα ενσωματωμένα σε ένα γενικό κοινωνικό σχεδιασμό. Η κύρια λειτουργία θα είναι η μεγιστοποίηση της ποιότητας ζωής και όχι το κέρδος. Το σχέδιο αυτό εισάγει επίσης μια σειρά από εφαρμόσιμες και πρακτικές αξίες.

Αυτό συμβαδίζει με τις πνευματικές πτυχές και τα ιδανικά των περισσοτέρων θρησκειών σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, αυτό που καθορίζει περαιτέρω το Venus Project είναι ότι προτίθεται να μετατρέψει αυτά τα ιδανικά σε μια λειτουργική πραγματικότητα.

Πρώτη φάση: Ερευνητικό κέντρο

Η πρώτη φάση των μακροπρόθεσμων σχεδίων του Venus Project έχει ήδη ολοκληρωθεί. Ο Jacque Fresco, φουτουριστής, εφευρέτης, βιομηχανικός σχεδιαστής και ιδρυτής του Venus Project, και η συνεργάτης του Roxanne Meadows, έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή ενός ερευνητικού κέντρου 25 στρεμμάτων στην Αφροδίτη (Venus) της Φλόριντα, των ΗΠΑ, το οποίο υποστηρίζει την παρουσίαση των προτάσεων του Venus Project. Βίντεο, φυλλάδια, καθώς και το βιβλίο του Jacque Fresco «The best that money can't buy: Beyond politics, poverty, and war», συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το έργο και τις προτάσεις του.

Δεύτερη φάση: Ντοκιμαντέρ και ταινία μεγάλου μήκους

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την παραγωγή ντοκιμαντέρ που θα εισάγει το κοινό στην κατεύθυνση του Venus Project. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί δύο μεγάλα ντοκιμαντέρ: Paradise or Oblivion και The choice is ours.

Στη δεύτερη φάση περιλαμβάνεται επίσης η παραγωγή μιας ταινίας μεγάλου μήκους που θα απεικονίζει τον τρόπο που θα λειτουργούσε ο κόσμος του Venus Project όταν ο κόσμος θα έχει "αγκαλιάσει" τις προτάσεις του. Αυτή η ταινία θα αποτελέσει ένα θετικό όραμα για μια ειρηνική κοινωνία, όπου όλα τα ανθρώπινα όντα αποτελούν μια παγκόσμια οικογένεια στον πλανήτη Γη. Ένας πολιτισμός στον οποίο όλοι οι άνθρωποι ασχολούνται με την επιδίωξη μιας καλύτερης κατανόησης του κόσμου που μοιράζονται. Αυτή η ταινία έχει σχεδιαστεί να είναι μια διασκεδαστική και εκπαιδευτική εμπειρία τόσο για ενήλικες όσο και τα παιδιά.

Τρίτη φάση: Πειραματική, ερευνητική πόλη

Για να δοκιμάσει τα σχέδια και τις προτάσεις του, το Venus Project εργάζεται προς την κατεύθυνση να θέσει τα ιδανικά του σε πρακτική διάσταση, με την κατασκευή μιας ερευνητικής, πειραματικής πόλης. Τα σχέδια για τις περισσότερες από τις αρχικές τεχνολογικές εφαρμογές και τα κτίρια έχουν ξεκινήσει να δημιουργούνται. Η προσπάθεια συγκέντρωσης κεφαλαίων (χρηματοδότησης), για να υποστηρίξει την κατασκευή αυτής της πρώτης πειραματικής πόλης, βρίσκεται σε εξέλιξη. Η νέα πειραματική πόλη της έρευνας, θα είναι αφιερωμένη στην κατεύθυνση των στόχων του Venus Project, οι οποίοι είναι:

 • Η διακήρυξη των πόρων του πλανήτη ως κοινή κληρονομιά όλων των ανθρώπων.
 • Η υπέρβαση των τεχνητών διαχωρισμών που σήμερα αυθαίρετα χωρίζουν τους ανθρώπους.
 • Αντικατάσταση των εθνικών οικονομιών βασισμένων στο χρήμα, με μια παγκόσμια κοινή οικονομία των πόρων.
 • Παροχή βοήθειας για τη σταθεροποίηση του παγκόσμιου πληθυσμού μέσω της εκπαίδευσης και εθελοντικών ελέγχων των γεννήσεων.
 • Ανάκτηση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 • Επανασχεδιασμό των πόλεων, των συστημάτων μεταφοράς, των γεωργικών βιομηχανιών καθώς και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ώστε να είναι ενεργειακά αποδοτικά, καθαρά και σε θέση να εξυπηρετήσουν άνετα τις ανάγκες όλων των ανθρώπων.
 • Σταδιακή αποδέσμευση από τις εταιρικές οντότητες και κυβερνήσεις (σε τοπικό, εθνικό, ή διεθνές επίπεδο) ως μέσο κοινωνικής διαχείρισης.
 • Κοινή χρήση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών προς όφελος όλων των εθνών.
 • Η ανάπτυξη και χρήση καθαρών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Παραγωγή προϊόντων στην υψηλότερη ποιότητα, προς όφελος όλων των ανθρώπων του κόσμου.
 • Απαίτηση για μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την κατασκευή των όποιων μεγάλων έργων.
 • Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και παροχή κινήτρων.
 • Ξεπέρασμα του εθνικισμού, της μισαλλοδοξίας και των προκαταλήψεων μέσω της εκπαίδευσης.
 • Εξάλειψη ελιτισμού, τεχνικού ή άλλης μορφής.
 • Προσέγγιση της μεθοδολογίας μετά από προσεκτική έρευνα.
 • Ενίσχυση της επικοινωνίας στα σχολεία, έτσι ώστε η γλώσσα μας να σχετίζεται με τις φυσικές συνθήκες του κόσμου.
 • Παροχή όχι μόνο των βασικών αναγκών διαβίωσης, αλλά και των προκλήσεων που διεγείρουν το μυαλό, τονίζοντας την ατομικότητα και όχι την ομοιομορφία.
 • Τέλος, η προετοιμασία ανθρώπων διανοητικά και συναισθηματικά για τις αλλαγές και τις προκλήσεις που θα ακολουθήσουν στο μέλλον.

Εντός της ερευνητικής πειραματικής πόλης, σχεδιάζεται επίσης ένα θεματικό πάρκο, με την πρόβλεψη ότι και τα δύο θα ψυχαγωγούν και θα ενημερώνουν τους επισκέπτες σχετικά με τις δυνατότητες ενός πιο ανθρώπινου και φιλικότερου στο περιβάλλον τρόπου ζωής, όπως προβλέπεται από το Venus Project.

Θα διαθέτει «έξυπνα» σπίτια υψηλής απόδοσης, μη ρυπογόνα συστήματα μεταφοράς, προηγμένη τεχνολογία υπολογιστών και μια σειρά από άλλες καινοτομίες που μπορούν να προσθέσουν αξία στις ζωές όλων των ανθρώπων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Κανείς δεν μπορεί στην πραγματικότητα να προβλέψει το μέλλον. Μπορούμε μόνο να κάνουμε προσομοιώσεις βασισμένες στις παρούσες πληροφορίες και τάσεις. Η αύξηση του πληθυσμού, οι τεχνολογικές αλλαγές, οι περιβαλλοντικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο και οι διαθέσιμοι πόροι, είναι τα βασικά κριτήρια για τις μελλοντικές προβλέψεις.

Δεν υπάρχει μεμονωμένη φιλοσοφία ή άποψη θρησκευτική, πολιτική, επιστημονική, ιδεολογική που κάποιος δεν θα λάβει υπόψη του. Ωστόσο θεωρούμε βέβαιο ότι οι μόνες πτυχές του Venus Project που μπορεί να εμφανιστούν απειλητικές είναι εκείνες οι οποίες οι άλλοι θα προβάλλουν επάνω του.

Το Venus Project δεν είναι ούτε ουτοπία ούτε οργουελική ιστορία. Δεν αντικατοπτρίζει τα όνειρα κάποιων ιδεαλιστών που δεν είναι πρακτικοί. Παρουσιάζει πραγματοποιήσιμους στόχους που απαιτούν μόνο την έξυπνη εφαρμογή όσων ήδη γνωρίζουμε. Οι μόνοι περιορισμοί είναι εκείνοι που θα επιβάλλουμε εμείς στους εαυτούς μας.

© Πανγαία TVP