Τι είναι το Venus Project

Το Venus Project είναι ο οργανισμός που προτείνει ένα εφικτό πλάνο κοινωνικής αλλαγής προς έναν καινούργιο βιώσιμο παγκόσμιο πολιτισμό. Περιγράφει την εναλλακτική λύση για μια κοινωνία όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι πλέον απλές διακηρύξεις επί χάρτου, αλλά τρόπος ζωής.

Προτείνει μια νέα, ολιστική προσέγγιση, προσανατολισμένη στις ανθρώπινες και τις περιβαλλοντικές ανάγκες. Ένα εφικτό όραμα για καλύτερο μέλλον, σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής που ζούμε, πρακτικό και ρεαλιστικό για την ευημερία όλων των ανθρώπων του κόσμου. 

Υποστηρίζει ένα εναλλακτικό όραμα που δεν έχει καμία σχέση με οποιοδήποτε κοινωνικό σύστημα έχει υπάρξει στο παρελθόν. Τα συμπεράσματα είναι βασισμένα σε πολυετείς μελέτες και εμπειρική έρευνα, από πολλούς ανθρώπους διαφόρων επιστημονικών κλάδων.

Μας καλεί σε έναν ολικό επανασχεδιασμό του πολιτισμού μας, στον οποίο οι παλιές ανεπάρκειες, ο πόλεμος, η φτώχεια, η πείνα, το χρέος και η ανθρώπινη δυστυχία, θα θεωρούνται όχι απλά ανεπιθύμητα, αλλά καθόλου αποδεκτά.

Το Venus Project είναι ένα πραγματικό σχέδιο για τη δημιουργία ενός νέου παγκόσμιου πολιτισμού που θα βασίζεται στις ανθρώπινες ανησυχίες και την περιβαλλοντική αποκατάσταση. Οι δράσεις του είναι προς την κατεύθυνση όπου όλοι οι πόροι της Γης θα αποτελούν κοινή κληρονομιά όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων του πλανήτη. Οτιδήποτε λιγότερο, θα οδηγήσει στη συνέχιση του ίδιου καταλόγου προβλημάτων που συνδέονται με τον σημερινό κόσμο.

Η πρόταση του Venus Project δεν είναι μια προσπάθεια πρόβλεψης του μέλλοντος, αλλά αφορά αυτό που πραγματικά μπορεί να γίνει. Σήμερα έχουμε τις γνώσεις και τα "εργαλεία" να σχεδιάσουμε και να διαμορφώσουμε ένα μέλλον αντάξιο των πραγματικών ανθρώπινων δυνατοτήτων. Η ευθύνη για το μέλλον μας είναι στα χέρια μας και εξαρτάται από τις αποφάσεις που θα πάρουμε σήμερα. Ο μεγαλύτερος διαθέσιμος πόρος σήμερα είναι η δική μας ευφυία και εφευρετικότητα.

Το Venus Project λειτουργεί σε ερευνητικό κέντρο που βρίσκεται στο Βίνους, στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

www.thevenusproject.com

© Πανγαία TVP