Συμμετοχή

Αν το όραμά μας για έναν κόσμο ενωμένο, ειρηνικό και βιώσιμο σε αφορά, μπορείς να συμμετέχεις στην προσπάθειά μας με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:

Εθελοντής

Απευθυνόμαστε σε εθελοντές για συγκεκριμένες ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια κάποιων προγραμμάτων (projects), όταν αυτά είναι σε εξέλιξη.

Ενεργό μέλος ομάδας εργασίας

Τα μέλη της Πανγαία TVP συμμετέχουμε ενεργά στις ομάδες εργασίας που έχουμε συστήσει, ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο μας.

Οργανωτική ομάδα
 • Διαχείριση πόρων (υλικών, οικονομικών)
 • Γραμματεία
 • Ταμείο
 • Αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης
 • Οργάνωση προγραμμάτων (projects) και ακτιβιστικών ενεργειών (υπεύθυνος ακτιβισμού)
 • Συναλλαγές με το Δημόσιο (εφορία, κ.ά.)
 • Τακτική ενημέρωση προς τα μέλη και τους εθελοντές (απολογισμός)
Ομάδα επικοινωνίας
 • Σύνδεση με φορείς και οργανώσεις που έχουν παρόμοιους κοινωφελείς στόχους (σε συνεργασία με την ομάδα προώθησης)
 • Επικοινωνία με φορείς του εξωτερικού (Venus Project, κ.ά.)
 • Media (TV, ραδιόφωνο, τύπος)
 • Internet (social media, blogs, κ.ά.)
 • Website Πανγαία - TVP
Ομάδα εκπαίδευσης
 • Ενημέρωση του κοινού (ομιλίες, σεμινάρια, διαλέξεις, κ.ά.)
 • Εσωτερική εκπαίδευση (νέα καθώς και παλαιότερα μέλη)
 • Επαφή με εκπαιδευτικούς φορείς (πανεπιστήμια, κ.ά.)
Ομάδα προώθησης
 • Σύνδεση με φορείς και οργανώσεις που έχουν παρόμοιους κοινωφελείς στόχους (σε συνεργασία με την ομάδα επικοινωνίας)
 • Προώθηση του βιβλίου του Jacque Fresco (Ό,τι αξίζει δεν κοστίζει)
 • Επαφή με τεχνικούς και επιστήμονες
 • Υποστήριξη ερευνητικών προσπαθειών
Ομάδα τεχνικής υποστήριξης
 • Μεταφράσεις
  - κείμενα
  - video (υποτιτλισμός)
 • Παραγωγή video
 • Φυλλάδια, banners, προωθητικό υλικό

Φόρμα συμμετοχής

 
 
 
 

Λίγα λόγια για την εργασιακή σας εμπειρία και τις ικανότητές σας

 

© Πανγαία TVP