Το όραμά μας

Το όραμά μας αφορά έναν κόσμο ενωμένο, ειρηνικό και βιώσιμο, αφορά μια ανθρώπινη κοινότητα που δεν θα χαρακτηρίζεται και θα διχάζεται πλέον από τους κάθε λογής κατασκευασμένους διαχωρισμούς και τα τεχνητά εμπόδια που περιορίζουν και εμποδίζουν τις αληθινές μας δυνατότητες, την ουσιαστική ενότητά μας και την πρόοδο όλων σ' έναν κόσμο ευκαιριών και συνεχών προκλήσεων. Θέλουμε να αφήσουμε για πάντα πίσω όλα όσα δημιούργησαν αναίτιο πόνο και δυστυχία στις κοινωνίες μας, πληγές και καταστροφή στη γη μας.

Το όραμά μας βλέπει τον πλανήτη γη σαν ένα αληθινό και μοναδικό θαύμα, σαν ένα πολύμορφο και αλληλένδετο οικοσύστημα, σαν έναν ενιαίο ζωντανό οργανισμό του οποίου είμαστε μέρος και που αποτελεί το μοναδικό κοινό σπίτι όλων μας. Κάθε ανθρώπινο πλάσμα είναι προορισμένο και δικαιούται να εκπληρώνει ελεύθερα αυτό που πραγματικά μπορεί να είνα. Το ίδιο δικαίωμα αναγνωρίζουμε ότι έχουν και όλα τα υπόλοιπα πλάσματα που κατοικούν στο ίδιο "σπίτι". Όλα τα πλάσματα της γης λαχταρούν να ζήσουν και να εξελιχθούν.

Αναγνωρίζουμε ότι το ανθρώπινο είδος αποτελεί μία φυλή, ότι το χρώμα του δέρματος και τα επιφανειακά χαραχτηριστικά του κάθε ατόμου, οι διαφορετικές δεξιότητες δεν είναι παρά εκφράσεις της βιοποικιλότητας της γης και της κληρονομικότητας του είδους μας. Για το λόγο αυτό είμαστε βέβαιοι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες βιολογικές και συναισθηματικές ανάγκες, τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευθύνες σε σχέση με τη ζωή, την κοινωνία, το περιβάλλον και τον πλανήτη μας. Κάθε λαός στη διάρκεια της ιστορίας του αναπτύχθηκε και εξελίχτηκε μέσα από τις τοπικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες, όμως αυτό δεν συνιστά σε καμία περίπτωση ότι αποτελεί άλλο είδος.

Όπως χαραχτηριστικά αναφέρει και ο σπουδαίος αστροφυσικός Μάνος Δανέζης:
"Είμαστε Ένα. Εσύ κι εγώ δεν είμαστε άλλο πράμα. Κι αν εγώ κάνω κάτι κακό σ’ εσένα είναι σαν να κάνω κακό σ’ εμένα. Γιατί υπάρχει μια ενότητα. Βλέπεις οι νέες φυσικές απόψεις περί σύμπαντος, που είναι βεβαίως παλιές, αρχίζουν να αλλάζουν την κοινωνική φιλοσοφία. Κι όταν αλλάζει η κοινωνική φιλοσοφία, τότε αλλάζουν τα πολιτικά συστήματα.
Γι’ αυτό λέμε πάντοτε ότι μετά από μια μεγάλη επιστημονική επανάσταση ακολουθεί μια μεγάλη κοινωνική επανάσταση. Ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει πως είναι ένα τίποτα, ένα κομμάτι μάζας που θα καταστραφεί και θα πεθάνει, νιώθει μια μικρότητα και ασχολείται με μικρά πράγματα. Ένας άνθρωπος όμως που έχει αίσθηση της συμπαντικότητάς του και της ενότητάς του με το Σύμπαν, αναζητάει άλλα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι η μικρότητα των ανθρώπων είναι η μη αίσθηση της συμπαντικότητάς τους, της μεγαλοσύνης τους. Δεν μπορώ να είμαι αντίπαλός σου γιατί είναι σαν να είμαι αντίπαλος του εαυτού μου. Γιατί εσύ κι εγώ και όλοι είμαστε ΕΝΑ. Είμαστε Ένα σαν Σύμπαν".

Έχοντας λοιπόν αυτή την αίσθηση της συμπαντικότητάς μας, αναζητάμε αυτά τα "άλλα πράγματα". Πιστεύουμε ότι οι αξίες, τα πρότυπα, οι συμπεριφορές, οι παραδόσεις, οι συνήθειες και οι πεποιθήσεις μας, αντανακλούν την αξιακή βάση και το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο είμαστε εκτεθειμένοι από την αρχή της ζωής μας, αντικατοπτρίζουν το περιβάλλον που μας διαμόρφωσε.

Με απλά λόγια είμαστε ο πολιτισμός που κουβαλάμε.

Γι' αυτό το λόγο επιθυμούμε βαθιά να αφοσιωθούμε και να εργαστούμε για τη δημιουργία ενός νέου εκσυγχρονισμένου κοινωνικού μοντέλου, το οποίο απαραίτητα θα περιέχει μέσα στις βασικές του δομές το δίκαιο και την ηθική, τις αληθινές πανανθρώπινες αξίες, την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό, τις σύγχρονες τεχνολογικές μας δυνατότητες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισορροπημένη και αρμονική συμβίωση και την πρόοδο όλων, φροντίζοντας την ίδια στιγμή τη γη μας, το κοινό μας σπίτι.

Πιστεύουμε ότι η βία και οι συγκρούσεις αποτελούν κατάλοιπα της κοινωνίας της άγνοιας και του φόβου που θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας και γι' αυτό το λόγο η όποια μορφή σύγκρουσης, διαμαρτυρίας ή συναλλαγής με το παλιό μοντέλο δεν μας αφορά.

Είμαστε πεπεισμένοι, όπως χαραχτηριστικά λέει και ο Bucky Fuller ότι "Ποτέ δεν αλλάζεις τα πράγματα πολεμώντας την υπάρχουσα κατάσταση, το υπάρχον κατεστημένο. Για ν' αλλάξεις πραγματικά κάτι, δημιουργείς ένα νέο μοντέλο το οποίο κάνει το υπάρχον παρωχημένο και άχρηστο."

Εμείς οι άνθρωποι, ως το πλέον τεχνολογικά εξελιγμένο και νοήμον είδος του πλανήτη, έχουμε τη μεγαλύτερη ευθύνη και τη σπουδαιότερη αποστολή, να φροντίζουμε για την αρμονία, τη βιωσιμότητα και την αειφορία των φυσικών συστημάτων, την προστασία των φυσικών πόρων από τους οποίους εξαρτάται η επιβίωση και η πρόοδος όλων. Για το λόγο αυτό το αποτύπωμά μας επάνω στον πλανήτη θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι το μικρότερο δυνατό.

Μας είναι απόλυτα ξεκάθαρο και θέλουμε να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι ανεξάρτητα από το τι είναι, που κατοικεί, τι πιστεύει και τι επιθυμεί το κάθε άτομο ξεχωριστά, ΟΛΟΙ μας εξαρτόμαστε απόλυτα από τους διαθέσιμους πόρους της γης. Αυτό το αναμφισβήτητο γεγονός μας φέρνει μπροστά στις τεράστιες ευθύνες που έχουμε, αν πράγματι επιθυμούμε τη βιωσιμότητα και την πρόοδο του είδους μας, αν αληθινά ενδιαφερόμαστε να χτίσουμε ένα νέο πολιτισμικό μοντέλο.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία και γνώση μας ως προς τη διαχείριση των φυσικών πόρων της γης, μέσα από τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν από τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά συστήματα, μας οδηγεί στο ασφαλές πλέον συμπέρασμα ότι οι μέθοδοι αυτές ήταν λανθασμένες στην εξέλιξή τους και μη σχετικές με τις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες, τα πραγματικά υπαρκτά δεδομένα και τις πραγματικές εφικτές επιλογές μας. Θεωρούμε ότι όλα τα πρότυπα, οι αξίες και οι μέθοδοι που ακολουθήσαμε μέχρι σήμερα, απέτυχαν καθώς αποδείχτηκαν αναποτελεσματικές και μη σχετιζόμενες με τις πραγματικές μας δυνατότητες.

Τα πολιτικά και οικονομικά μοντέλα που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα σε ολόκληρη τη γη (ιδιαίτερα τη Δύση) οδήγησαν την ανθρωπότητα στη βαρβαρότητα, την απανθρωπιά, τη βία, τις συγκρούσεις, την εξάντληση των φυσικών πόρων, τις ανισότητες, τον ανήθικο ανταγωνισμό και εν τέλει στα αδιέξοδα και την αυτοκαταστροφή ως σοβαρή πιθανότητα. Σήμερα είμαστε όλοι μάρτυρες της σταδιακής κατάρρευσης αυτού του δυτικού υλιστικού και καταναλωτικού κοινωνικού μοντέλου το οποίο καταρρέει, στερούμενο κυρίως αξιακής βάσης.

Η ύλη ως μέγιστη αξία και το ατομικό όφελος ως πρώτιστος στόχος οδήγησαν την ανθρωπότητα σε όλα αυτά τα αναίτια προβλήματα και τα κοινωνικά αδιέξοδα. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι αν κάτι κινδυνεύει με εξαφάνιση, αυτό δεν είναι σίγουρα ο πλανήτης μας αλλά το δικό μας είδος, καθώς ο πλανήτης μας μπορεί να συνεχίσει την πορεία του και χωρίς εμάς.

Είμαστε πεπεισμένοι επίσης ότι η πλειοψηφία των κοινωνικών προβλημάτων που μαστίζουν την ανθρωπότητα επί σειρά αιώνων, προκύπτουν κυρίως από τη σπανιότητα των διαθέσιμων βασικών αγαθών και από το βαθμό πρόσβασης των ανθρώπων σε αυτά. Όλοι οι άνθρωποι της γης έχουν ανάγκη από άμεση πρόσβαση στα αγαθά που χρειάζονται για να επιβιώσουν, να ευημερήσουν και να προοδεύσουν. Η έλλειψη της εκπλήρωσης των βασικών ανθρώπινων αναγκών, όπως είναι η τροφή, το νερό, η ενέργεια, η μόρφωση, η στέγη, η υγεία κ.ά. είναι βέβαιο ότι παράγουν φόβο, ανασφάλεια, ανισότητες και κάθε μορφή βίας και συγκρούσεων.

Το υπάρχον οικονομικο-πολιτικό και ολιγαρχικό μοντέλο το οποίο κυριαρχεί στον κόσμο μας, βασίζει ολόκληρο το σχεδιασμό του σ' αυτές τις κατασκευασμένες στερήσεις και τη μεθοδευμένη σπανιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών. Αυτή είναι η μόνη μέθοδος η οποία οδηγεί στην ποθητή γι' αυτούς έννοια του κοινωνικού ελέγχου και του κέρδους.

Έχοντας ερευνήσει και αναλύσει όλα αυτά, έχουμε συμπεράνει ότι είναι προβλήματα παγκόσμια και κυρίως τεχνικά, που χρειάζονται παγκόσμιες και τεχνικές λύσεις. Οι εθνικές και τοπικές "προσπάθειες" επίλυσης αυτών των προβλημάτων, μέσα από χρηματοπιστωτικές και πολιτικές μεθόδους, δανεισμούς, μνημόνια και υπερφορολόγηση των πολιτών, κρίνονται ως επιεικώς απαράδεκτες και εγκληματικές, καθώς τον μόνο που ωφελούν είναι την ίδια κυριαρχική ολιγαρχία που επιβάλλει και τις μεθόδους αυτές. Ο πόλεμος, η πείνα, η φτώχεια, η ανεργία, οι διακρίσεις, οι αρρώστιες και μια ατελείωτη σειρά προβλημάτων αφορούν ολόκληρο το ανθρώπινο είδος, τις αξίες του και τον προσανατολισμό του.

Ο πρωταρχικός, βασικός και νοήμον λοιπόν στόχος μιας κοινωνίας που θέλει να είναι δίκαιη, ειρηνική και βιώσιμη, δεν μπορεί να είναι άλλος από την ασφαλή, βιώσιμη και αρμονική επίτευξη αφθονίας και αυτάρκειας αγαθών και υπηρεσιών, σε όλους τους παραγωγικούς τομείς, σε όλα τα επίπεδα της ζωής και για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες της γης. Οφείλουμε να επικεντρωθούμε και να αφοσιωθούμε στους τρόπους και τις μεθόδους που χρειάζεται να επιλέξουμε για να διαχειριζόμαστε τους φυσικούς πόρους της γης, στους τρόπους και τις μεθόδους με τις οποίες χρειάζεται να παράγουμε και να διανέμουμε τα αγαθά, ώστε αφ' ενός να επιτυγχάνεται η φροντίδα, η βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος και η διαθεσιμότητα των πόρων και αφ' εταίρου να έχουμε τη ζητούμενη αφθονία και την αυτάρκεια των αγαθών και των υπηρεσιών στις κοινωνίες μας.

Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε και συνεχώς να εκσυγχρονίζουμε τις πιο ασφαλείς και αποτελεσματικές μεθόδους σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων μας. Οι μέθοδοι που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμε σαν παγκόσμια κοινότητα για τη διαχείριση των σοβαρών κοινωνικών μας προβλημάτων και των φυσικών πόρων της γης, βασίζονται κυρίως σε προσωπικές απόψεις και σε πεποιθήσεις, που σημαίνει ότι αυτές αντικατοπτρίζουν διαμορφωμένες προσωπικότητες από τοπικά κοινωνικά περιβάλλοντα και περιορισμένα συμφέροντα.

Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι όλες αυτές οι μέθοδοι είναι πλέον αναποτελεσματικές, παρωχημένες και επικίνδυνες. Είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν η πολιτική, οι θρησκείες και η οικονομία για να επιβάλλουν τα περιορισμένα τους συμφέροντα.

Για εμάς, οι πιο ασφαλείς και αποτελεσματικές μέθοδοι για να φτάνουμε στα πιο προβλέψιμα και όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά αποτελέσματα των στόχων μας σαν κοινωνία, είναι οι μέθοδοι που μας προσφέρουν οι επιστήμες και η τεχνολογία. Οι επιστήμες και η τεχνολογία ήταν πάντα εκείνοι οι τομείς των δραστηριοτήτων μας που διεύρυναν και άμβλυναν τόσο τις δυνατότητές μας όσο και τη φαντασία, την περιέργεια και τη δημιουργικότητά μας,. Ήταν πάντα τα εργαλεία εκείνα που βελτίωναν το βιοτικό μας επίπεδο και έκαναν την καθημερινότητά μας πιο άνετη και εύκολη.

Η επιστημονική μέθοδος, καθώς δεν καθορίζεται από πεποιθήσεις και γνώμες, εξαντλεί, εξερευνά και δοκιμάζει στα όριά τους όλα τα διαθέσιμα, υπαρκτά δεδομένα και τις παραμέτρους, τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες. Έτσι οδηγείται σε πιο ασφαλή, αντικειμενικά, προβλέψιμα και καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Μέσα στις υπάρχουσες οικονομικοπολιτικές συνθήκες και δομές, είναι γνωστό και φανερό ότι τόσο η επιστήμη όσο και η τεχνολογία δεν εργάζονται για το κοινό όφελος αλλά ούτε και για τη φροντίδα του περιβάλλοντος. Εργάζονται κυρίως για τα κέρδη των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των διεφθαρμένων κυβερνήσεων. Οι επιστήμες και οι τεχνολογίες σήμερα περιορίζονται. Προσανατολίζονται και αυτές σύμφωνα με τους κανόνες και τους όρους που το υπάρχον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό μοντέλο επιβάλλει.

Το όραμά μας είναι αδύνατον να υλοποιηθεί μέσα στα στενά πλαίσια του υπάρχοντος αξιακού και χρηματοπιστωτικού αντι-οικονομικού μοντέλου γιατί πολύ απλά οι δρόμοι και οι στόχοι μας είναι αντίθετοι και διαφορετικοί. Εμείς αναφερόμαστε σε μια αλληλέγγυα κοινωνία αφθονίας και αυτάρκειας και το υπάρχον κατεστημένο σε κοινωνία ανταγωνισμού, σπανιότητας και στερήσεων. Το υφιστάμενο μοντέλο είναι ένα μοντέλο αντι-οικονομίας, σπατάλης και εξάντλησης των πόρων, ένα μοντέλο κατασκευής πλαστών καταναλωτικών αναγκών. Ο κύριος στόχος ουσιαστικά είναι η διέγερση των προσωπικών φόβων των πολιτών από την ελλειπή ή τη μη εκπλήρωση αυτών των "αναγκών". Οι φοβισμένοι πολίτες σημαίνει ότι είναι καλύτερα και ευκολότερα χειραγωγούμενοι πολίτες. Το υφιστάμενο αντι-οικονομικό μοντέλο δεν περιέχει στις δομές του το δίκαιο και την ηθική, δεν ενδιαφέρεται για τη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων και δεν σχετίζεται με τις αληθινές ανθρώπινες ανάγκες.

Μία άλλη μέθοδος παραγωγής και διανομής των αγαθών, ένα άλλο οικονομικό μοντέλο το οποίο θα βασίζεται σε πραγματικά και υπαρκτά δεδομένα και όχι σε ψεύτικες "αξίες" και αναποτελεσματικές μεθόδους κρίνεται πλέον απόλυτα αναγκαίο. Πιστεύουμε ότι μονάχα ένα μοντέλο που θα βασίζεται στους ήδη υπάρχοντες φυσικούς πόρους και την περιβαλλοντική φροντίδα, στις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες και στις επιστημονικές και τεχνολογικές μας δυνατότητες, είναι το οικονομικό μοντέλο που χρειαζόμαστε σαν παγκόσμια κοινωνία.

Σήμερα, αρκεί μόνο να χρησιμοποιήσουμε με νοημοσύνη και εξυπνάδα όλα όσα ήδη ξέρουμε και όλα όσα ήδη διαθέτουμε. Είναι βέβαιο ότι μπορούμε γρήγορα να χτίσουμε μια δίκαιη και υψηλού βιοτικού επιπέδου κοινωνία αφθονίας και αυτάρκειας για όλους τους ανθρώπους.

Η γη μας προσφέρει ακόμα πλήθος εναλλακτικών επιλογών και η τεχνολογία μας βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλά επίπεδα. Για την ακρίβεια σήμερα διανύουμε τη μεγαλύτερη και σπουδαιότερη τεχνολογική επανάσταση σε ολόκληρη την πορεία του είδους μας στη νεώτερη ιστορία. Σήμερα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε άμεσα στην πλήρη απελευθέρωση μιας σειράς τεχνητών περιορισμών που το υπάρχον κατεστημένο έχει επιβάλλει.

Το σημαντικότερο και το βασικότερο εργαλείο ενός πολιτισμού, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, είναι πάντα η ενέργεια. Ο κόσμος μας κυριαρχείται από αυτούς που κρατούν στα χέρια τους αυτό το δημόσιο αγαθό, την ενέργεια. Η πλήρης απελευθέρωση της ενέργειας, με τη χρήση των ήδη διαθέσιμων και εφικτών εναλλακτικών επιλογών που διαθέτουμε, είναι βέβαιο ότι μπορεί να δώσει πρωτόγνωρη ώθηση προς το νέο πολιτισμό που οραματιζόμαστε. Θα ενεργοποιήσει και θα απελευθερώσει ουσιαστικά και αποτελεσματικά και όλους τους υπόλοιπους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς, δηλαδή τη λειτουργία ολόκληρης της κοινωνίας. Χωρίς τους τεχνητούς περιορισμούς, όλοι αυτοί οι τομείς θα μπορούσαν κυριολεκτικά να μεγαλουργήσουν για το όφελος ολόκληρης της ανθρώπινης κοινότητας. Σήμερα χρησιμοποιούμε ακόμα πετρέλαιο και ορυκτά καύσιμα μονάχα για να εξυπηρετούνται τα κέρδη των επιχειρήσεων που κατέχουν αυτούς τους παρωχημένους ενεργειακούς πόρους. Είναι στους πάντες γνωστό ότι οι επιλογές αυτές βλάπτουν τόσο τον άνθρωπο όσο και το περιβάλλον.

Μια σειρά από γενναίες και σημαντικές αποφάσεις, ριζικές και καινοτόμες επιλογές, απαιτούνται να ληφθούν άμεσα σε παγκόσμια κλίμακα ώστε το μεταβατικό στάδιο στο οποίο ήδη βρισκόμαστε να οδηγηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στην επόμενη ουσιαστική φάση του, την υλοποίηση.

Θεωρούμε απαράδεκτο πλέον το γεγονός ότι οι φυσικοί πόροι της γης αποτελούν ιδιοκτησιακή επιχείρηση κάποιων. Οι φυσικοί πόροι της γης και το φυσικό περιβάλλον χρειάζεται να ανακηρυχτούν παγκόσμια κοινή κληρονομιά ολόκληρου του ανθρώπινου είδους.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορεί πλέον να είναι απλές διακηρύξεις πάνω σε χαρτιά, χωρίς καμία ουσιαστική αξία ή να αποτελούν τη δικαιολογία ύπαρξης παγκόσμιων οργανισμών άνευ αντικειμένου.

Οι επιστήμες και η τεχνολογία πρέπει να πάψουν να είναι τα μάτια του μέλλοντος για πολυεθνικές εταιρείες που στοχεύουν στο κέρδος. Οι επιστήμες και η τεχνολογία οφείλουν να εργάζονται αφοσιωμένες στο κοινό όφελος όλων των ανθρώπων και την περιβαλλοντική φροντίδα.

Είναι βέβαιο ότι όλοι εμείς οι άνθρωποι αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη είναι η άμεση πρόσβασή μας στα αγαθά και τις υπηρεσίες και όχι τα χρήματα. Το χρήμα σήμερα ως μέσο συναλλαγών υφίσταται μονάχα για να εξυπηρετεί τον παγκόσμιο έλεγχο, μέσα από τη διατήρηση των ανταγωνισμών, των συγκρούσεων, του φόβου, της ανασφάλειας και των τεχνητών διαχωρισμών των πολιτών.

Η κατάργηση του χρήματος, μέσω κάποιου νόμου ή άλλων παρόμοιων τρόπων, δεν είναι πρακτικά και ουσιαστικά χρήσιμη. Είμαστε βέβαιοι ότι όσο η Οικονομία των Πόρων θα αναπτύσσεται και οι πολίτες θα έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα τα αναγκαία αγαθά, η έννοια και η πρακτική του χρήματος θα πάψει να χρειάζεται. Σε μια Οικονομία των Πόρων, όπου οι ανθρώπινες ανάγκες θα καλύπτονται άμεσα και το βιοτικό επίπεδο όλων των ανθρώπων θα συμβαδίζει με τις υπάρχουσες τεχνολογικές δυνατότητες, όπου το δίκαιο και η ηθική θα χαρακτηρίζει όλο και περισσότερο τις σχέσεις των ανθρώπων (ελλείψει πλέον του κινήτρου διεκδίκησης του συγκριτικού πλεονεκτήματος), ακόμα και οι τρόποι λήψης των αποφάσεων μέσα στην κοινωνία θα αλλάξουν.

Στο υπάρχον αρρωστημένο κοινωνικό μοντέλο, περιορισμένα και ατομικά συμφέροντα μάχονται διαρκώς ανήθικα και βίαια για το συγκριτικό πλεονέκτημα. Ολιγαρχικές και ελιτίστικες κυριαρχικές ομάδες, έχοντας την κατοχή των πόρων και της παραγωγής των αγαθών, εξουσιάζουν και καταδυναστεύουν τεράστιες μάζες ανθρώπων. Η κοινωνία είναι ταξικά διαστρωματωμένη ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα και άνθρωποι με κοινά συμφέροντα επιδιώκουν να τα προστατεύσουν και να τα διευρύνουν. Ο τρόπος για να το πετύχουν είναι ο έλεγχος της πλειοψηφίας στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, στα πολιτικά κόμματα, στις κυβερνήσεις, στις εξουσίες, κλπ. Οι εξουσίες όμως χρειάζονται όσο τα συμφέροντα είναι αντικρουόμενα. Σε μια αλληλέγγυα κοινωνία αφθονίας και αυτάρκειας, σαν αυτή που οραματιζόμαστε, δεν υφίσταται πλέον η ανάγκη διεκδίκησης κάποιας εξουσίας μέσα από πλειοψηφίες για τη λήψη των αποφάσεων. Αν δεν υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα παύει να υπάρχει και ο λόγος, το κίνητρο της διεκδίκησης.

Στην κοινωνία που οραματιζόμαστε ακόμα και αυτή η έννοια της πολυπόθητης Δημοκρατίας στη λήψη των αποφάσεων, θα είναι σε κάποια στιγμή περιττή. Προφανώς δεν εννοούμε ότι η κοινωνία αυτή θα είναι μια ανοργάνωτη κοινωνία. Απλά η οργανωτική δομή της δεν θα σχετίζεται τόσο με την επιβολή μορφών εξουσίας και λήψης αποφάσεων που θα αφορούν τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες γιατί αυτές θα ρυθμίζονται και θα εκπληρώνονται άμεσα από τον κεντρικό παραγωγικό μηχανισμό. Η οργανωτική δομή θα σχετίζεται περισσότερο με τομείς όπως αυτούς της υγείας, της εκπαίδευσης, των επιστημών, των τεχνών, του περιβάλλοντος, των πόρων, της συνεχούς έρευνας και καινοτομίας, κλπ. Ο τρόπος λήψης των αποφάσεων θα αλλάξει, οι πεποιθήσεις σε ότι αφορά τις κοινωνικές επιλογές θα αποδυναμωθούν και από το εκτελεστικό επίπεδο θα βρεθούν στο επίπεδο σύνθεσης των προτάσεων (και όχι λήψης αποφάσεων). Οι αποφάσεις πλέον δεν θα λαμβάνονται από κάποιους αλλά από κοινού θα φτάνουμε στις αποφάσεις σαν το τελικό στάδιο μιας διαδικασίας κατά την οποία θα αναλύονται τα δεδομένα και οι στόχοι με βάση την επιστημονική μέθοδο και το κοινό όφελος.

Σε μια κοινωνία ενωμένη και απελευθερωμένη από τα βαρίδια της, τους περιορισμούς της και τις αναίτιες συγκρούσεις της, σε μια κοινωνία που θα προσφέρει στους πολίτες της την υψηλότερη δυνατή ποιότητα ζωής, το πιθανότερο είναι ότι όλοι θα αντιλαμβάνονται πως μέσα από το κοινό όφελος θα ευτυχεί και η δική τους ατομικότητα, καθώς "είναι αδύνατο να ευτυχεί το μέρος όταν το όλον υποφέρει". Σε μια τέτοια κοινωνία το πιθανότερο είναι ότι όλοι θα νοιάζονται να συνεχίζει να υπάρχει, να προοδεύει και να εξελίσσεται. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ακόμα και σε αυτή την εκσυγχρονισμένη και δίκαιη κοινωνική δομή θα υπάρχουν παρανοήσεις, αποκλίνουσες συμπεριφορές και πιθανά προβλήματα. Δεν το αμφισβητούμε σαν πιθανότητα μα είμαστε βέβαιοι ότι θα αποτελούν μεμονωμένα και μειοψηφικά φαινόμενα τα οποία η κοινωνία θα μπορεί εύκολα να διαχειριστεί.

Το όραμά μας δεν αναφέρεται σε μια τέλεια κοινωνία γιατί δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει μια τέλεια κοινωνία. Όλα τα φυσικά συστήματα είναι αναδυόμενα, βρίσκονται υπό συνεχή δυναμική εξέλιξη. Γι' αυτό το όραμά μας αναφέρεται στην καλύτερη δυνατή κοινωνία που έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να χτίσουμε. Αναφέρεται σ' έναν άλλο κόσμο εφικτό, λειτουργικό, δίκαιο, ελεύθερο και πιο όμορφο από τον υπάρχων.

Λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπ' όψιν αυτά τα συγκλονιστικά, πρωτόγνωρα και σύγχρονα δεδομένα, είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι όλοι εμείς, οι γενιές των ανθρώπων που αυτή τη χρονική στιγμή πατάμε τα πόδια μας σ' αυτή τη γη, έχουμε στα χέρια μας την ευθύνη και την επιλογή για το πού θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Στα χέρια μας έχουμε σήμερα και τις δύο δυνατότητες, είτε να συνεχίσουμε τις ίδιες πρακτικές που σκορπούν τη δυστυχία και την καταστροφή, είτε να τολμήσουμε να κάνουμε το επόμενο πολιτισμικό βήμα ενωμένοι, δημιουργώντας ένα υψηλό επίπεδο ζωής για όλους.

"Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει ένα όραμα του οποίου η ώρα έχει έρθει"

Ενωμένοι μπορούμε να μεγαλουργήσουμε, γι' αυτό πιστεύουμε ότι ή θα σωθούμε, θα ευημερήσουμε και θα προοδεύσουμε όλοι μαζί ή όλοι μαζί θα χαθούμε.

Μοιραστείτε μαζί μας αυτό το όραμα και ελάτε όλοι μαζί να του δώσουμε φως, δύναμη και σχήμα. Μα πριν απ' όλα αυτά, ερωτευθείτε το... γιατί ο έρωτας αυτός θα απελευθερώσει από μέσα σας ανυπολόγιστη δύναμη και ενέργεια.

Πανγαία TVP

© Πανγαία TVP