Πανγαία TVP - Ιδρυτική διακήρυξη

Η «Πανγαία» - Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία,

Ιδρύθηκε στην Αθήνα - Ελλάδα, τον Οκτώβριο του 2010 σε συνεργασία με τον ιδρυτή του Venus Project και θεμελιωτή της Οικονομίας Βάσει Πόρων, Jacque Fresco.

Υποστηρίζουμε ένα εναλλακτικό όραμα για έναν βιώσιμο νέο παγκόσμιο πολιτισμό που δεν έχει καμία σχέση με οποιοδήποτε κοινωνικό σύστημα έχει υπάρξει στο παρελθόν.

Παρουσιάζουμε μια τολμηρή, νέα κατεύθυνση για την ανθρωπότητα η οποία περιλαμβάνει τον ολικό επανασχεδιασμό του πολιτισμού μας. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι σήμερα ανησυχούν για τα σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας μας: την ανεργία, το βίαιο έγκλημα, την αντικατάσταση των ανθρώπων από την τεχνολογία, τον υπερπληθυσμό και τη φθορά των οικοσυστημάτων της Γης.

Αφοσιωνόμαστε στην αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων με την ενεργό συμμετοχή στην έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων. Μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις για την κοινωνική ευαισθητοποίηση, εκπαιδευτικά κίνητρα, καθώς και τη συνεπή εφαρμογή των βέλτιστων που η επιστήμη και η τεχνολογία μπορεί να επιφέρει άμεσα στο κοινωνικό σύστημα, με πυξίδα μας το Venus Project, προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την κοινωνική αποκατάσταση στην οποία τα ανθρώπινα όντα, η τεχνολογία και η φύση θα είναι σε θέση να συνυπάρχουν σε μια μακροπρόθεσμη, βιώσιμη κατάσταση δυναμικής ισορροπίας.

Εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση όπου όλοι οι πόροι της Γης θα αποτελούν κοινή κληρονομιά όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων του πλανήτη. Οτιδήποτε λιγότερο απλά θα οδηγήσει στη συνέχιση του ίδιου καταλόγου προβλημάτων που συνδέονται με το παρόν παρωχημένο σύστημα.

Η σημερινή εικόνα του κόσμου μας, η απέραντη δυστυχία και φτώχεια, η βία και οι πόλεμοι, η στέρηση βασικότατων αγαθών σε τεράστιες ομάδες ανθρώπων είναι αποτέλεσμα της άγνοιας, του φόβου και της χειραγώγησης που έχουν υποστεί γενιές και γενιές ανθρώπων. Είναι επίσης αποτέλεσμα της διεφθαρμένης εξουσίας κάποιων οι οποίοι, με βάση το μονεταριστικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και τη λογική της δύναμης, κατάφεραν να κατέχουν και να εκμεταλλεύονται τους φυσικούς πόρους, να ορίζουν και να διαχειρίζονται το παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι.

Η σημερινή εικόνα του κόσμου μας είναι αποτέλεσμα της κρίσης αξιών η οποία υπάρχει στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Δυστυχώς, κανένα εκπαιδευτικό σύστημα δεν δίδαξε στους ανθρώπους τη θεμελιώδη αξία ότι «όλα είναι ένα, άμεσα συνδεδεμένα και αλληλοεξαρτώμενα».

Στην Πανγαία θεωρούμε όλους τους διαχωρισμούς ανάμεσα στους ανθρώπους (πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς, οικονομικούς) τεχνητούς και κατασκευασμένους. Aυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο με το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης των κοινωνιών, αποτέλεσμα του οποίου είναι η διαστρωμάτωση, η στέρηση και όλα τ' άλλα επακόλουθα. 

Ο βασικότεροι λόγοι οι οποίοι μας οδήγησαν στην απόφασή της ίδρυσης της «Πανγαία» είναι:
  • Η διαπίστωση ότι η έως τώρα μονόπλευρη διαδικτυακή παρουσίαση του οράματος μας για έναν καλύτερο κόσμο, δημιούργησε περισσότερα προβλήματα και παρεξηγήσεις παρά συσπείρωσε ή βοήθησε στην κατανόηση όλων εκείνων των θεμάτων και στόχων που θέλουμε να προβάλλουμε. Φυσικά δεν εννοούμε ότι η διαδικτυακή επικοινωνία δεν είναι χρήσιμη. Πέρα όμως από το επικοινωνιακό κομμάτι δεν βοηθά ιδιαίτερα στην περαιτέρω οργανωτική διαδικασία και δεν παρέχει ουσιαστικά, πρακτικά αποτελέσματα.
  • Η διάθεσή μας να επικεντρωθούμε και να εργαστούμε πάνω στη βάση και την ουσία των ιδεών και των στόχων μας πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά, δημιουργώντας μια διαφορετική οργανωτική οντότητα από αυτή των αποκλειστικά διαδικτυακών ομάδων. Μια οντότητα η οποία θα έχει αφ' ενός τη νομική κάλυψη και αφ' ετέρου καλύτερη αποδοχή από κοινωνικούς και συγγενείς με τους στόχους μας φορείς, επιστημονικές ομάδες κ.λ.π. Θεωρούμε ότι η νομική κάλυψη μέσα σε μια κοινωνία βαθιά κατευθυνόμενη, χειραγωγούμενη και πολλές φορές προβοκατόρικη είναι απαραίτητη.
  • Η φυσική και ουσιαστική επικοινωνία με όσους συνανθρώπους μας ενδιαφέρονται σοβαρά να μάθουν, να γνωρίσουν και να συμμετέχουν στην προσπάθειά μας να προβάλλουμε το Venus Project ως την πιο σύγχρονη και ευφυή πρόταση κοινωνικού επανασχεδιασμού.
  • Η επικοινωνία και συνεργασία με όσους συνανθρώπους μας ενδιαφέρονται σοβαρά να προσφέρουν την τεχνογνωσία τους πάνω σε θέματα που αφορούν την πρόταση μας και χρειάζονται έρευνα και εφαρμογή.
  • Η πραγματική ανάγκη να δημιουργηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις, τα εργαλεία και οι φορείς που θα κάνουν πιο ανώδυνη, αλλά και πιο ρεαλιστική, τη μετάβαση από το σημερινό σύστημα σε αυτό που προτείνουμε, μέσω του Venus Project και της Οικονομίας των Πόρων.

Ενδιαφερόμαστε να ενημερώσουμε, όλους όσους το επιθυμούν, για την εναλλακτική πρόταση του Venus Project και της Οικονομίας Βάσει Πόρων, η οποία μπορεί να αποτελέσει τη σταθερή βάση της περαιτέρω εξέλιξης των ανθρώπων και της σχέσης τους με το φυσικό περιβάλλον. Μία εξέλιξη η οποία θα περιέχει τον σεβασμό και την αποδοχή των πάντων.

Η οικονομία βασισμένη στους πόρους χρησιμοποιεί τους υπάρχοντες πόρους αντί για χρήματα και διασφαλίζει τη δίκαιη κατανομή αυτών με τον πιο αποδοτικό τρόπο για ολόκληρο τον πληθυσμό. Πρόκειται για ένα σύστημα στο οποίο όλα τα αγαθά και υπηρεσίες είναι διαθέσιμα χωρίς τη χρήση χρημάτων, πίστωσης, αντιπραγματισμού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρέους ή υποτέλειας.

Πρόθεσή μας είναι να δημιουργήσουμε εκείνα τα εργαλεία, τα μέσα και τα εφόδια τα οποία θα μπορέσουν να μας οδηγήσουν σ' ένα ειρηνικό μεταβατικό κοινωνικό στάδιο από τη σημερινή άρρωστη κατάσταση προς μια νέα κοινωνία η οποία θα βασίζεται στην Οικονομία των Πόρων.

Αντιλαμβανόμαστε ότι για να γίνει η μετάβαση από τη σημερινή παρωχημένη και βασισμένη στην ανεπάρκεια κοινωνία, στη νέα πιο ανθρώπινη κοινωνία, θα απαιτηθεί ένα τεράστιο άλμα τόσο στη σκέψη όσο και στη δράση.

Η κατανόηση του ποιοι και τι είμαστε, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η επιστήμη, η φύση και η τεχνολογία κρατούν τα μυστικά της προσωπικής μας ανάπτυξης όπως και της εξέλιξής μας συνολικά ως ανθρώπινος πολιτισμός, είναι έννοιες θεμελιώδεις τις οποίες θέλουμε να προβάλλουμε, να μοιραστούμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τους συνανθρώπους μας να τις αντιληφθούν.

Μας χαρακτηρίζει η διάθεση προσφοράς των γνώσεων, ικανοτήτων και ταλέντων μας χωρίς κίνητρα προσωπικού οφέλους ή κέρδους.

Θεμελιώδης μας αρχή είναι ότι η οργάνωσή μας αποδέχεται σε όλες της τις διαδικασίες την Επιστημονική Μέθοδο ως την πιο ουσιαστική και αποτελεσματική για την λήψη αποφάσεων. Οι προσωπικές απόψεις είναι πολύ σημαντικές στη σύνθεση θεμάτων και δεδομένων. Μέσα στις ομάδες εργασίας όμως, οι αποφάσεις χαρακτηρίζονται από αντικειμενικότητα ως προς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ουσιαστικά δεν παίρνουμε αποφάσεις αλλά φτάνουμε σε αποφάσεις.

Η συνεχής επιμόρφωση και αφύπνιση μέσα από παρουσιάσεις, διαλέξεις, προβολές και σεμινάρια είναι για εμάς πολύ χρήσιμα μέσα που σκοπεύουμε να τα υποστηρίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε.

Η επαφή μας με παρεμφερείς, σε σχέση με τους στόχους μας, κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις είναι πολύ σημαντική και θέλουμε να την καλλιεργήσουμε και να την εξελίξουμε.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι σημερινοί τρόποι αντίδρασης απέναντι στο παρόν σύστημα, μέσα από διαδηλώσεις, πορείες ή βίαιες εκδηλώσεις, θεωρούμε ότι αποτελούν παρωχημένους τρόπους έκφρασης διαμαρτυρίας και απέχουν από τη θεμελιώδη κατανόηση του ότι όλα είναι ένα, άμεσα συνδεδεμένα και αλληλοεξαρτώμενα.

Χρειάζεται να εξελιχθούμε και να προσπεράσουμε αντιλήψεις που μας φέρνουν αντιπάλους τον έναν με τον άλλο ώστε να επικεντρωθούμε σε αυτά που μας ενώνουν ως ανθρώπινα όντα στο πιο βασικό επίπεδο.

Απευθυνόμαστε σε όλες και όλους όσους ανησυχούν και αντιλαμβάνονται την προσωπική τους ευθύνη σε σχέση με το κοινωνικό γίγνεσθαι, όλες και όλους που δεν μένουν να παρατηρούν από τον καναπέ τους όσα συμβαίνουν. Τους καλούμε να συμμετέχουν και να πλαισιώσουν την προσπάθειά μας στο μεταβατικό στάδιο το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει.

Πανγαία Α.Μ.Κ.Ε.

© Πανγαία TVP