Πανγαία - Άμεσα σχέδια

 

 • Ενημέρωση του κοινού, μέσω σεμιναρίων και διαλέξεων, σχετικά με:
  - Την οικονομία βάσει πόρων
  - Τις δυνατότητες της τεχνολογίας
  - Τις σύγχρονες τεχνικές καλλιέργειας
  - Την ενεργειακή αειφορία
  - Το χρηματοπιστωτικό σύστημα
  - Τις ανθρώπινες αξίες
 • Η προώθηση του βιβλίου του Jacque Fresco "The best that money can’t buy" στην ελληνική του έκδοση με τον τίτλο "Ό,τι αξίζει δεν κοστίζει".
 • Επαφή και ενημέρωση σε πανεπιστήμια για το Venus Project και την Οικονομία βάσει πόρων.
 • Σύνδεση με κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις, τοπικούς και διεθνείς, που έχουν παρεμφερείς κοινωφελείς στόχους και δράσεις με την Πανγαία.
 • Υποστήριξη ερευνητικών προσπαθειών και εναλλακτικών τεχνολογιών που αναδεικνύουν το ρεαλιστικό της πρότασής μας.